prof. dr hab. Leszek Jerzak

Wypromowani doktorzy: dr Marcin Bocheński dr Paweł Czechowski. dr Olaf Ciebiera dr Ireneusz Kaługa dr Andżelina Łopińska dr Justyna Chachulska dr Ewa Burda Doktoranci (otwarty przewód): mgr Łukasz Czajka mgr Małgorzata Oszkinis-Golon