dr Artur Wandycz

Selected publications Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Artur Wandycz, 2005, Dziecko lubuskie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 331 s. ISBN: 83-89712-87-3 Artur Wandycz, 2006, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i inne uczniów wiejskich gimnazjów, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio D Read more…