Department of nature Conservation

Department of nature Conservation Director of the Department: Staff Subject-matter for research Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – Read more…

Department of Botany and Ecology

Department of Botany and Ecology Od lewej – G.Iszkuło, B.Gabryś, M.Giertych, A.Wróblewska, K.Walińska, D.Iakushenko, A.Szpalik, K.Dancewicz, E.Gajdecka Director of the Department: Staff Subject-matter for research (in Polish) Biochemiczne i behawioralne aspekty interakcji troficznych w łańcuchu roślina-owady roślinożerne-owady drapieżne i pasożytnicze Ekologiczne, Read more…

Department of Biochemistry and Bioinformatics

Department of Biochemistry and Bioinformatics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Equipment Didactics Courses Read more…

Department of Microbiology and Genetics

Department of Microbiology and Genetics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Equipment Didactics Read more…