dr Grażyna Biczysko

 Działalność społeczna i przynależność organizacyjna: Jest współorganizatorem cyklicznych imprez organizowanych na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego i środowiska lokalnego (Spartakiada świetlic terapeutycznych w ramach programu Uniwersytet Dzieciom, Bieg o Puchar Rektora, Mikołajki i Dzień Dziecka dla dzieci szkół podstawowych w Zielonej Górze Read more…