dr inż. Agnieszka Ważna

dr inż. Agnieszka Ważna

Office: Campus A-8 Office 502
Phone: +48683287330
Email: a.wazna@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Assistant professor


Research interests

(Polski)

  • ekologia ssaków
  • ochrona przyrody
  • wpływ antropopresji na populacje zwierząt


Education

(Polski) W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 1997 – 2002 była doktorantką w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2002 roku na podstawie rozprawy na temat „Bóbr europejski Castor fiber L. na Śląsku Dolnym i Opolskim. Studium ekologiczno-sozologiczne” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Gabrysia. Od 2002 roku pracuje w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.