dr Artur Wandycz

dr Artur Wandycz

Office: Campus A-8 Office 202
Phone: +48683287334
Email: a.wandycz@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Assistant professor


Research interests

(Polski)

 • Rozwój i budowa ciała dzieci i młodzieży lubuskiej z uwzględnieniem czynników społecznych
 • Szczegółowa charakterystyka budowy ciała dzieci w wieku szkolnym z uwzględnieniem czynników społecznych
 • Zmęczenie dzieci i młodzieży
 • Ergonomiczna ocena mebli szkolnych
 • Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe – przyczyny i skutki
 • Projektowanie i ocena narzędzi ręcznych
 • Sprawność palców rąk ludzkich


Education

(Polski) W 1997 r. ukończył studia na kierunku wychowanie techniczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki) – temat pracy magisterskiej “Projektowanie stanowiska komputerowego – klawiatura”.
Rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w 2003 r. – temat pracy doktorskiej “Ergonomiczne narzędzia w podnoszeniu efektywności procesów pracy”.


Selected publications

 • Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Artur Wandycz, 2005, Dziecko lubuskie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 331 s. ISBN: 83-89712-87-3
 • Artur Wandycz, 2006, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i inne uczniów wiejskich gimnazjów, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio D Medicina; 8), 60, 16, 133-136.
 • Artur Wandycz, Ewa Nowacka-Chiari, 2006, Siła ręki u dzieci z regionu bieszczadzkiego, [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (red.) J. Saczuk, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, 2, 103-107.
 • Ewa Nowacka-Chiari, Artur Wandycz, 2006, Otłuszczenie a elementy żywienia dzieci z regionu bieszczadzkiego, [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej (red.) J. Saczuk, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycz-nego w Białej Podlaskiej, 2, 230-236.
 • Witold Grzywiński, Artur Wandycz, 2006, Technika pracy jako prewencja dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u drwali, [w:] Obciążenie układu ruchu – przyczyny i skutki (red.) R. Paluch, K. Jach, R. Michalski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 69-74.
 • Artur Wandycz, 2006, Warunki pracy a dolegliwości szwaczek maszynowych, [w:] Obciążenie układu ruchu – przyczyny i skutki (red.) R. Paluch, K. Jach, R. Michalski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. 45-50.
 • Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Artur Wandycz, 2006, Somatic features and body component as related to physical fitness in first-year men students at Uniwersytet Zielonogórski, [w:] Česká Antropologie, 56, 14-16.
 • Artur Wandycz, Krystyna Pietkiewicz, 2006, Wysokość mebli szkolnych i zmęczenie fizyczne uczniów wybranych szkół podstawowych województwa lubuskiego, [w:] Zastosowania Ergono-mii, 1-3, 117-123.
 • Artur Wandycz, 2006, Zmęczenie uczniów wiejskich gimnazjów na podstawie kwestionariusza japońskiego, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio D Medicina; 8), 60, 16, 137-141.
 • Artur Wandycz, 2005, Prewencja dolegliwości ręki powodowanych pracą narzędziami, [w:] Ob-ciążenie układu ruchu – przyczyny i skutki [red.] R. Paluch, M. Kuliński, R. Michalski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 47-53.
 • Artur Wandycz, Ryszard Paluch, 2002, Wpływ kąta rękojeści młotka i lokalizacji pracy w przestrzeni na zgięcie nadgarstka, [w:] Ergonomia, 25, 1-2, 31-43.
 • Artur Wandycz, 2005, Ekonomiczny aspekt ograniczenia ruchomości nadgarstka podczas pracy narzędziami, [w:] Zastosowania Ergonomii, 1-3, 385-394.
 • Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, 2004, Characteristics of physical development and body components of a population of postgraduate students – with relation to selected factors, [w:] Česká Antropologie, 54, 109-111.
 • Józef Tatarczuk, Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, 2004, Comparative characteristics of somatic profiles and typological structures of post-graduate men students of physical education, [w:] Česká Antropologie, 54, 192-194.
 • Ryszard Asienkiewicz, Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, 2004, Physical condition of postgraduate students, [w:] Česká Antropologie, 54, 26-29.