dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar

dr hab. prof. nadzw. Bartłomiej Najbar

Office: Campus A-8 Office 501
Phone: +48683282539
Email: b.najbar@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Associate Professor


Research interests

(Polski)

  • biologia, ekologia i ochrona płazów i gadów;
  • badania faunistyczne herpetofauny Polski;
  • oddziaływanie barier antropogenicznych na stan populacji zwierząt;
  • badania biologii wód zbiorników pokopalnianych;
  • fotografia przyrodnicza.


Education

(Polski) Studiował na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i na Wydziale Biologii Ogólnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień magistra uzyskał w 1990 r. W latach 1994-1996 studiował w Europäisches Integrationsstudium Umweltwissenschaften (EIPOS) na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie. W 1997 r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Ochrony Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. W 2010 r. po opublikowaniu monografii „Biologia i ochrona żółwia błotnego Emys orbicularis w zachodniej Polsce” i pomyślnym przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał tytuł dr habilitowanego w dziedzinie Biologia. Od 2011 r. zatrudniony na stanowisku prof. nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.


University involvement

(Polski)

  • Od 1990 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynierskiej (Instytut Inżynierii Sanitarnej), następnie przekształconej w Politechnikę Zielonogórską i ostatecznie w Uniwersytet Zielonogórski.
  • Od 2005 r. kierownik Zakładu Ekologii Stosowanej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska.

Professional involvement

(Polski)

  • Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
  • Zakład Biologii i Ochrony Kręgowców Uniwersytet Wrocławski