dr hab. prof. nadzw. Beata Machnicka

dr hab. prof. nadzw. Beata Machnicka

Office: Campus A-26 Office 109
Phone: +48683287367
Email: b.machnicka@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Head of Department


Research interests

(Polski)

  • Znaczenie spektryny i MPP1 w organizacji domen błonowych
  • Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych: Określenie podstaw molekularnych i skutków fizjologicznych mutacji w genach kodujących białka błon erytrocytów pacjentów z diagnozą dziedziczna sferocytoza
  • Genetyka i fizjologia mutantów aci+ drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae
  • Poszukiwanie transgenów w roślinach dzikich i uprawnych województwa lubuskiego


Education

(Polski) Ukończyła studia na kierunku chemia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. “Badanie wpływu aromatycznych aminofosfonianów na wzrost roślin” w Zakładzie Chemii Ekologicznej Uniwersytetu Opolskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: “Analiza genetyczna, fizjologiczna i molekularna mutantów aci+: EG8 i EG20 drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae“.W latach 2006-2008 odbyła staż podoktorski we Francji (INSERM U665, Paryż) na temat – „Zaangażowanie αII-spektryny w organizację domen błonowych”.


Professional involvement

(Polski)

  • INSERM U665, Paryż, Francja
  • Pracownia Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski