Department of Biochemistry and Bioinformatics

Department of Biochemistry and Bioinformatics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Equipment Didactics Courses Read more…

Department of Microbiology and Genetics

Department of Microbiology and Genetics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Equipment Didactics Read more…