Department of Biochemistry and Bioinformatics

Department of Biochemistry and Bioinformatics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Equipment Didactics Courses Read more…