Department of Microbiology and Genetics

Department of Microbiology and Genetics Director of the Department: Staff Subject-matter for research Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Equipment Didactics Read more…