prof. dr hab. Lidia Latanowicz

Selected publications Monographs L. Latanowicz, Badanie niewodnych roztworów elektrolitów metodą jądrowego rezonansu paramagnetycznego, Poznań “Wydawnictwo Naukowe UAM” 1976, 48 s., seria “Chemia” nr 22. L. Latanowicz, Procesy magnetycznej relaksacji jądrowej w obecności fluktuacji części radialnej oddziaływania dipolowego, Poznań “Wydawnictwo NaukoweUAM” Read more…