dr inż. Elżbieta Heger

dr inż. Elżbieta Heger

Office: Campus A-26 Office 110
Phone: +48683287381
Email: e.heger@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Assistant professor


Research interests

(Polski)

 • Struktura i funkcja szkieletu błonowego erytrocytu
 • Regulacja ekspresji genów erytroidalnych
 • Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych


Education

(Polski) Ukończyła studia ze specjalnością Biotechnologia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę magisterską pt.: „Zastosowanie oligonukleotydowych sond molekularnych
w analizie materiału genetycznego człowieka, zwierząt i roślin” zrealizowała pod kierunkiem
prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biochemia uzyskała decyzją Rady Naukowej Instytutu Biochemii
i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: „Próba identyfikacji mutacji leżących u podstaw kilku przypadków dziedzicznych anemii hemolitycznych” zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra F. Sikorskiego.


Professional involvement

(Polski)

Współpraca w ramach badań nad analizą struktury i funkcji szkieletu błony komórkowej:

 • Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski,
 • Inserm Paryż (Francja) (w ramach projektu POLONIUM nr 7843/R09/R10)

Współpraca w ramach badań nad podstawami molekularnymi anemii hemolitycznych:

 • Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych, Szpital Wojewódzki w Legnicy
 • Oddział Wewnętrzny, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
 • IBB PAN Warszawa (Minigranty nr G04, G 04-2 i G22)
 • Członek zespołu badawczego Laboratorium Referencyjnego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie diagnostyki dziedzicznej sferocytozy (HS), Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska UZ (2005, 2006)