dr Elżbieta Roland

dr Elżbieta Roland

Office: Campus A-8 Office 508
Phone: +48683287871
Email: e.roland@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Vice-Dean for Students Affairs,
Assistant professor


Research interests

(Polski)

  • taksonomia, filogeneza, ekologia, zoogeografia i biologia roztoczy (Acari) z grupy Parasitengona terrestria (nadrodziny: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
  • edukacja przyrodnicza i ekologiczna społeczeństwa


Education

Ukończyła studia na kierunku biologia w zakresie specjalności biologia środowiskowa na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską, pt. „Rozwój wegetatywny i generatywny sosny pospolitej Pinus silvestris L. w warunkach stresu ekologicznego” wykonała pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Przybylskiego w Katedrze Ekologii Roślin UŚ. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii-zoologii uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. “Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) Finlandii” wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Gabrysia.
Oprócz pracy naukowej zaangażowana jest w działalność propagującą ochronę przyrody i środowiska. Aktywnie działa w Polskim Klubie Ekologicznym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika – sekcja Dydaktyka Biologii oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “proNatura”.


Professional involvement

(Polski)

  • Instytut Biologii – Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu