dr hab. prof. nadzw. Evgeny Vrublevskiy

dr hab. prof. nadzw. Evgeny Vrublevskiy

Office: Campus A-38 Office 2
Phone: +48683287835
Email: e.vrublevskiy@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Associate Professor


Research interests

(Polski) Udzielenie naukowo-metodycznego wsparcia poprzez kształcenie sportowców wysokiej kwalifikacji.Education

(Polski) W 1973 ukończył studia na Homelskim Uniwersytecie Państwowym im. Franciszka Skaryny na kierunku Wychowania fizycznego.

W latach 1974 – 1981 pracował jako wykładowca na katedrze Wychowania fizycznego i sportu w Białoruskim Państwowym Instytucie Inżynierów Transportu Kolejowego.

W latach 1981 – 1983 odbywał studia doktoranckie (aspiranturę) na Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (wówczas SCOLIPE).

W 1986 uzyskał stopień doktora.

W latach 1983 – 2003 pracował w Smoleńskim Instytucie Kultury Fizycznej (najpiwer jako wykładowca, nastepnie jako starszy wykładowca i kierownik katedry Lekkoatletyki)

W latach 2003 – 2006 miał przewód habilitacyjny (doktoranturę) na Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism.

W 2008 został doktorem habilitowanym.


Courses taught

(Polski)

  • Zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego i sportu
  • Współczesne metody badań w dziedzinie sportu
  • Promowanie prac magisterskich i doktorskich