dr Ewa Skorupka

dr Ewa Skorupka

Office: Campus A-38 Office 108
Phone: +48683287835
Email: e.skorupka@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Head of the Laboratory


Research interests

(Polski) Aktywność fizyczna osób w różnym wieku, trening medyczny – podstawy teoretyczne i metodyka.Education

(Polski) Mgr rehabilitacji ruchowej, studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr nauk o kulturze fizycznej obrona na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


University involvement

(Polski)

 • 1992 – 1998 – ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE,
  rehabilitacja niepełnosprawnych uczniów szkoły podstawowej i średniej, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, nauczyciel-rehabilitant – mianowany
 • 1996 – obecnie
  – 1996 – 2002- Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej,(asystent)
  – 2002 – 2007 – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, (wykładowca) zajęcia rehabilitacyjne ze studentami zwolnionymi z zajęć wychowania fizycznego z przyczyn zdrowotnych
  – 2007 – obecnie Katedr Sportu i Promocji Zdrowia, (adiunkt dydaktyczny)
  – kierownik studiów podyplomowych: Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna (10 edycji)
  – członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej i Polskiego Towarzystwa Gerontologii
 • Metoda ruchu rozwijającego – kurs doskonalący (2008)
 • Specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, tytułu nadany przez Ministerstwo Zdrowia (2009)
 • Instruktor rekreacji ruchowej – narciarstwo zjazdowe (2011)
 • Ratownik, Kurs w zakresie Kwalifikowanej pierwszej pomocy (2012) (2018)
 • Ocena i trening funkcjonalny wg koncepcji FMS – Functional Movement System (2016)
 • Instruktor metody Spiralnej Stabilizacji kręgosłupa System wg koncepcji dr R. Smiška część A i B SM (2016), część C i D (2017)
 • Instruktor Piltates Core Stability (2017)
 • Certyfikowany instruktor medyczny trening terapeutyczny (2019)

Courses taught

(Polski) wychowanie fizyczne, lekarski