dr Grażyna Biczysko

dr Grażyna Biczysko

Office: Campus A-38 Office 109
Phone: +48683287835
Email: G.Biczysko@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Assistant professor


Research interests

(Polski) Zainteresowania badawcze dotyczą historii kultury fizycznej Związku Harcerstwa Polskiego oraz rozwoju fizycznego, sprawności motorycznej i zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa lubuskiego.Education

(Polski)

  • 1985r, magister sportu – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • 2002 r, doktor nauk o kulturze fizycznej – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

University involvement

(Polski)

1985-2006 Akademia Wychowania Fizycznego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Katedra Lekkoatletyki. Tam też w 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego). W latach 2007 – 2015 zatrudniona w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku adiunkta na Wydziale Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Wychowania Fizycznego, od września 2015 jako starszy wykładowca na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Sportu i Promocji Zdrowia

Specjalność naukowa: nauki o kulturze fizycznej


Courses taught

(Polski)

  1. Kierunek Wychowanie fizyczne

Zabawy i gry ruchowe

Teoria i metodyka lekkiej atletyki

Metodyka wychowania fizycznego

Historia kultury fizycznej.

  1. Kierunek Pedagogika

Wychowanie fizyczne z metodyką


 Działalność społeczna i przynależność organizacyjna:

Jest współorganizatorem cyklicznych imprez organizowanych na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego i środowiska lokalnego (Spartakiada świetlic terapeutycznych w ramach programu Uniwersytet Dzieciom, Bieg o Puchar Rektora, Mikołajki i Dzień Dziecka dla dzieci szkół podstawowych w Zielonej Górze przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Urzędu Miasta Zielona Góra). Współpracując z Lubuskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Zielonogórskim Ludowym Klubem Lekkoatletycznym angażuje  studentów do organizacji zawodów przygotowując ich do pracy zawodowej.