ISTN staff

e-mail
(…@wnb.uz.zgora.pl)
Pokój tel.
Department of Sport, Tourism and Health Promotion
dr hab. prof. nadzw. Ryszard Asienkiewicz
Head of Department
r.asienkiewicz@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 105+48683287835
dr hab. prof. nadzw. Józef Tatarczuk
Associate Professor
j.tatarczuk@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 501+48683282539
dr hab. prof. nadzw. Halina Guła-Kubiszewska
Associate Professor
H.Gula-Kubiszewska@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 107+48683287835
dr hab. prof. nadzw. Evgeny Vrublevskiy
Associate Professor
e.vrublevskiy@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 2+48683287835
dr Grażyna Biczysko
Assistant professor
G.Biczysko@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 109+48683287835
dr Andrzej Mroczkowski
Assistant professor
A.Mroczkowski@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 4+48683287835
dr Mateusz Rynkiewicz
Assistant professor
M.Rynkiewicz@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 2+48683287835
dr Ewa Nowacka-Chiari
Assistant professor
E.Chiari@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 108+48683287835
dr Ewa Skorupka
Assistant professor
e.skorupka@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 108+48683287835
dr Bartłomiej Hes
Assistant professor
B.Hes@wnb.uz.zgora.plCampus A-38 Office 2+48683287835
Department of Human Nutrition and Dietotherapy
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak
Head of Department
m.kasprzak@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 506+48683529457
prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil
Professor
z.gil@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Pałac Kalsk+48683529457
dr hab. prof. nadzw. Tomasz Zięba
Associate Professor
t.zieba@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Sekretariat+48683529457
dr Mateusz Ciepliński
Assistant professor
m.cieplinski@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 506+48683282725
dr inż. Halina Bartkiewicz
Assistant professor
h.bartkiewicz@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Pałac Kalsk+48683529457
dr inż. Anna Gawrońska
Assistant professor
a.gawronska@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Pałac Kalsk+48683529457
dr inż. Jarosław Kliks
Assistant professor
j.kliks@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Pałac Kalsk+48683539667
dr Justyna Korycka-Korwek
Assistant professor
j.korycka@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office 107+48683529457
dr inż. Bogna Latacz
Assistant professor
b.latacz@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office +48683529457
dr inż. Agnieszka Maj
Assistant professor
a.maj@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Sekretariat+48683529457
dr Izabela Wojewoda
Assistant professor
i.wojewoda@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office 107+48683529457
mgr inż. Magdalena Golińczak
Senior lecturer
inza@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Pałac Kalsk+48683529457
inż. Aneta Laskowska
Research and Technical Staff
laboratorium@wzs.uz.zgora.plCampus A-8 Office Budynek laboratorium+48683529452
Laboratory of Tourism and Recreation
dr Agnieszka Gandecka
Head of the Laboratory
a.gandecka@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 510+48683287870
dr Paweł Czechowski
Assistant professor
p.czechowski@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 510+48683287870
dr Krzysztof Dzieńdziura
Assistant professor
k.dziendziura@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 510+48683287870
dr Iwona Miedzińska
Assistant professor
i.miedzinska@wnb.uz.zgora.plCampus A-8 Office 510+48683287870
Administration
mgr Iwona Wichłacz
Dean’s Office ISTN
i.wichlacz@wzs.uz.zgora.plCampus A-54 Office Sekretariat Instytutu+48683529457