Department of Biotechnology

Director of the Department:

Staff

dr hab. prof. nadzw. Jacek Koziołdr Beata Machnickadr hab. prof. nadzw. Piotr Kamińskidr inż. Dżamila Bogusławskadr inż. Elżbieta Hegerdr Renata Grochowalskadr inż. Agnieszka Mirończykdr inż. Andrzej Kasperskidr inż. Julia Nowak-Jarydr inż. Iwona Sergieldr Anna Timoszykdr Andrzej Jurkowskimgr Anna Samsel

Subject-matter for research

Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych (Katedra Biotechnologii)

 • Otrzymywanie nowych materiałów mających zastosowanie w teranostyce poprzez opracowanie metod syntezy nanocząstek magnetycznych na bazie tlenków żelaza i złota, ich funkcjonalizację i immobilizację
 • Badania nad wpływem nanocząstek na przeżywalność mikroorganizmów
 • Funkcjonalizacji powierzchni nanoczaątek magnetycznych biopolimerami oraz immobilizacja wybranymi lekami (ibuprofen, insulina)
 • Badanie kinetyki uwalniania leku metodami spektrometrycznymi
 • Analiza kinetyki wybranych procesów bioreaktorowych oraz komputerowa analiza bioprocesów tlenowych.
 • Badania w zakresie analityki chemicznej produktów naturalnych i żywności.
 • Enzymatyczna modyfikacja polimerów skrobiowych oraz badanie możliwości wprowadzania zabiegów technologicznych usprawniających procesy filtracji hydrolizatów skrobiowych; badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych
 • Badanie i opis dynamiki molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem wiązań wodorowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

Equipment

 • zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy PerkinElmer;
 • spektrofluorymetr LS 55 firmy PerkinElmer;
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV VIS firmy SHIMADZU 2450;
 • spektrofotometr UV VIS 1201 firmy Shimadzu;
 • mikroskop stereoskopowy trinokular MOTIC SMZ 168 – TL wyposażony w kamerę mikroskopową MOTICAM 2600;
 • spektrometr impulsowy PS 20 NMR do pomiarów czasów relaksacji T1 i T2;
 • układ do ultrafiltracji z membranami typu hollow fiber oraz pompami perystaltycznymi firmy Vertex;
 • 2 stanowiska do ekstrakcji do fazy stałej, każde wyposażone w membranową pompę próżniową oraz zestaw kolumienek sorpcyjnych;
 • wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów elektrochemicznych CX 501 z elektrodami: elektroda pH EPS-1, sonda konduktometryczna EC 60;
 • spektrofluorymetr FLUORAT – 02 – 2M firmy LUMEX;
 • zestaw HPLC firmy LUMEX;
 • sonifikator 150V/T (generator ultradźwięków, przetwornik, uchwyt do przetwornika, klucze do końcówki, końcówka tytanowa, komora dźwiękochłonna SONABOX);
 • refraktometr RL-3;
 • polarymetr P-1000;
 • pH-metry;
 • mieszadła magnetyczne z ogrzewaniem;
 • suszarki próżniowe;

Didactics

Courses taught by faculty staff