Department of Biotechnology

Head of the Department: dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł

 

Laboratory of Biotechnology

Head of laboratory: dr hab. prof. nadzw. Jacek Kozioł

Staff

dr hab. prof. nadzw. Jacek Koziołdr hab. prof. nadzw. Piotr Kamińskidr inż. Agnieszka Mirończykdr hab. inż. Andrzej Kasperskidr inż. Julia Nowak-Jarydr inż. Iwona Sergieldr Anna Timoszykdr Andrzej Jurkowskimgr Anna Samsel

Subject-matter for research

Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych (Katedra Biotechnologii)

 • Otrzymywanie nowych materiałów mających zastosowanie w teranostyce poprzez opracowanie metod syntezy nanocząstek magnetycznych na bazie tlenków żelaza i złota, ich funkcjonalizację i immobilizację
 • Badania nad wpływem nanocząstek na przeżywalność mikroorganizmów
 • Funkcjonalizacji powierzchni nanocząstek magnetycznych biopolimerami oraz immobilizacja wybranymi lekami (ibuprofen, insulina)
 • Badanie kinetyki uwalniania leku metodami spektrometrycznymi
 • Analiza kinetyki wybranych procesów bioreaktorowych oraz komputerowa analiza bioprocesów tlenowych.
 • Badania w zakresie analityki chemicznej produktów naturalnych i żywności.
 • Enzymatyczna modyfikacja polimerów skrobiowych oraz badanie możliwości wprowadzania zabiegów technologicznych usprawniających procesy filtracji hydrolizatów skrobiowych; badania nad zastosowaniem technik membranowych w produkcji hydrolizatów skrobiowych
 • Badanie i opis dynamiki molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem wiązań wodorowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego

Equipment

 • zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy PerkinElmer;
 • spektrofluorymetr LS 55 firmy PerkinElmer;
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV VIS firmy SHIMADZU 2450;
 • spektrofotometr UV VIS 1201 firmy Shimadzu;
 • mikroskop stereoskopowy trinokular MOTIC SMZ 168 – TL wyposażony w kamerę mikroskopową MOTICAM 2600;
 • spektrometr impulsowy PS 20 NMR do pomiarów czasów relaksacji T1 i T2;
 • układ do ultrafiltracji z membranami typu hollow fiber oraz pompami perystaltycznymi firmy Vertex;
 • 2 stanowiska do ekstrakcji do fazy stałej, każde wyposażone w membranową pompę próżniową oraz zestaw kolumienek sorpcyjnych;
 • wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów elektrochemicznych CX 501 z elektrodami: elektroda pH EPS-1, sonda konduktometryczna EC 60;
 • spektrofluorymetr FLUORAT – 02 – 2M firmy LUMEX;
 • zestaw HPLC firmy LUMEX;
 • sonifikator 150V/T (generator ultradźwięków, przetwornik, uchwyt do przetwornika, klucze do końcówki, końcówka tytanowa, komora dźwiękochłonna SONABOX);
 • refraktometr RL-3;
 • polarymetr P-1000;
 • pH-metry;
 • mieszadła magnetyczne z ogrzewaniem;
 • suszarki próżniowe;

Didactics

Courses taught by faculty staff

Pracownia Biochemii i Biologii Komórki

Kierownik pracowni: dr Beata Machnicka

Pracownicy

dr Beata Machnickaprof. dr hab. Aleksander Sikorskidr inż. Dżamila Bogusławskadr inż. Elżbieta Hegerdr Renata Grochowalska

Tematyka badawcza

Aparatura

Dydaktyka

Kursy realizowane przez pracowników jednostki