Department of Botany and Ecology

Staff of the Department of Botany and EcologyStaff of the Department of Botany and Ecology
Od lewej – G.Iszkuło, B.Gabryś, M.Giertych, A.Wróblewska, K.Walińska, D.Iakushenko, A.Szpalik, K.Dancewicz, E.Gajdecka

Director of the Department: prof. dr hab. Beata Gabryś

Staff

Subject-matter for research

(in Polish)

Equipment

 • Mikroskop badawczy stereoskopowy NIKON SMZ 1500 z cyfrową kamerą kolorową DS Fi1, oprogramowaniem NIS Elements Documentation i nasadką do rysowania
 • Mikroskop badawczy stereoskopowy OLYMPUS SZ-CTV SZ60
 • Mikroskop stereoskopowy SE-222
 • Nigbo Young XSZ-107
 • Mikroskop biologiczny MF-246
 • Waga Kern ABT 120-5DM
 • Aparat EPG GIGA-4
 • Aparat EPG GIGA-8
 • Komora do hodowli roślin SANYO MLR-3514
 • Komora do hodowli roślin SANYO MLR-351H
 • Komora do hodowli roślin Pol-Eko

Didactics

Courses taught by faculty staff

 • Adaptacje roślin, zwierząt i grzybów
 • Biochemiczne oddziaływania środowiskowe
 • Biogeografia
 • Biologia roślin
 • Biologia zwierząt
 • Botanika ogólna
 • Botanika systematyczna
 • Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie
 • Ćwiczenia terenowe z botaniki
 • Ćwiczenia terenowe z ekologii
 • Dendrologia
 • Ekologia
 • Ekologia ogólna
 • Ekologia roślin z fitosocjologią
 • Fitosocjologia
 • Fizjologia roślin
 • Metody statystyczne w biologii
 • Podstawy biologii dla biotechnologów
 • Statystyka dla przyrodników
 • Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
 • Statystyka w naukach o środowisku
 • Zbiorowiska roślinne Polski
 • Zielne rośliny ozdobne