Department of nature Conservation

Director of the Department: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Staff

Subject-matter for research

Equipment

 • Antropometr
 • Waga elektroniczna
 • Fałdomierz
 • Taśma do mierzenia obwodów ciała
 • Analizator składu ciała metodą BIA (Akern)

Didactics

Courses taught by faculty staff

 • Anatomia funkcjonalna człowieka
 • Promocja zdrowia
 • Ekologia człowieka
 • Podstawy endokrynologii
 • Antropogeneza
 • Higiena
 • Science of Nature Conservation
 • Science of Biodiversity Conservation
 • Prakseologia
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie bioenergetyczne
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
 • Ekofizjografia
 • Instrumenty ochrony środowiska
 • Mowa i uczucia w świecie zwierząt – oferta ogólnouczelniana
 • Polityka ochrony środowiska
 • Technika ochrony środowiska