Department of Zoology

Director of the Department: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

Staff

SKEP – PUBLIKACJE KATEDRY

Subject-matter for research

Equipment

 • Mikroskop badawczy NIKON ECLIPSE Ni90 z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego DIC, kontrastem fazowym, cyfrową kamerą kolorową DS Fi1, oprogramowaniem NIS Elements Documentation i nasadką do rysowania
 • Mikroskop badawczy NIKON ECLIPSE Ni80 z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego DIC, kontrastem fazowym, cyfrową kamerą kolorową DS Fi1, oprogramowaniem NIS Elements Documentation i nasadką do rysowania
 • Mikroskop badawczy OLYMPUS BX51 z kontrastem interferencyjnym Nomarskiego DIC, kontrastem fazowym, cyfrową kamerą, oprogramowaniem i nasadką do rysowania
 • Mikroskop badawczy NIKON ECLIPSE E200
 • Mikroskop biologiczny GUANGZHOU 21SS (BIOLUX)
 • Mikroskop biologiczny MF-246
 • Mikroskop biologiczny z torem wizyjnym Opta-Tech N 180M
 • Mikroskop badawczy stereoskopowy NIKON SMZ 1500 z cyfrową kamerą kolorową DS Fi1, oprogramowaniem NIS Elements Documentation i nasadką do rysowania
 • Mikroskop badawczy stereoskopowy NIKON SMZ 745T (3 szt.)
 • Mikroskop stereoskopowy Zeiss Stemi DV4
 • Komora klimatyczna do hodowli organizmów Sanyo MLR-352H
 • Suszarka laboratoryjna Sanyo MOV-212F (2 szt.)
 • Cieplarka laboratoryjna Sanyo MIR-262
 • Detektor ultradźwiękowy Pettersson D-1000X s/n 160

Didactics

Courses taught by faculty staff of Department of Zoology

 • Adaptacje roślin, zwierząt i grzybów
 • Anatomia i fizjologia zwierząt laboratoryjnych
 • Bioróżnorodność kręgowców Polski
 • Ćwiczenia terenowe z zoologii bezkręgowców
 • Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców
 • Edukacja przyrodnicza
 • Ekologia ewolucyjna
 • Ekologia zwierząt
 • Ewolucjonizm
 • Fizjologia zwierząt
 • Gospodarka łowiecka
 • Morfologia porównawcza bezkręgowców
 • Morfologia porównawcza kręgowców
 • Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych
 • Podstawy hematologii
 • Podstawy systematyki zwierząt
 • Preparatyka zoologiczna
 • Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie
 • Zoologia bezkręgowców
 • Zoologia kręgowców