prof. dr hab. Leszek Jerzak

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Office: Campus A-8 Office 514
Phone: +48683287872
Email: l.jerzak@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Director of the Institute of Biological Sciences,
Head of Department


Research interests

(Polski)

  • Biologia i ekologia krukowatych (Corvidae)
  • Urbanizacja sroki Pica pica
  • Biologia i ekologia rozrodu dzięcioła średniego Dendrocopus medius
  • Stan i zmiany awifauny województwa lubuskiego
  • Ochrona przyrody i zarządzanie jej zasobami – NATURA 2000


Education

(Polski) W latach 1974-1978 uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Ukończył studia na kierunku biologia w WSP w Słupsku (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). Rozprawę doktorską obronił w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym w 1990 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych został mu nadany w 2003 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 15 sierpnia 2011 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora nauk biologicznych (procedurę przeprowadzono na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu).


Professional involvement

(Polski)

  • Dr. David Martín Gálvez – University of Sheffield
  • Prof. Dr. Brendan Kavanagh – Royal College of Surgeons in Ireland – Medical University of Bahrain
  • Prof. Dr. Chuck Trost – Idaho State University
  • Prof. Dr. Dieter Wallschlaeger – Universitaet Potsdam
  • Prof. Dr. Zhang Zheng Wang – Normal University, Beijing

Wypromowani doktorzy:

dr Marcin Bocheński
dr Marcin Bocheński
dr Paweł Czechowski.
dr Paweł Czechowski
dr Olaf Ciebiera
dr Olaf Ciebiera
dr Ireneusz Kaługa
dr Ireneusz Kaługa
dr Andżelina Łopińska
dr Andżelina Łopińska
dr Justyna Chachulska
dr Justyna Chachulska
dr Ewa Burda
dr Ewa Burda

Doktoranci (otwarty przewód):

mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr Małgorzata Oszkinis-Golon
mgr Małgorzata Oszkinis-Golon