dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak

dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak

Office: Campus A-8 Office 506
Phone: +48683282485
Email: mariuszbiol@o2.pl


Research interests

(Polski)

 • Wzrostowe zmiany parametrów hematologicznych i biochemicznych u gołębia miejskiego Columba livia f. urbana; dymówki Hirundo rustica i sroki Pica pica.
 • Wpływ środowiska o różnym stopniu zanieczyszczeń na:
  – poziom melatoniny i tyroksyny bociana białego Ciconia ciconia;
  – enzymy antyoksydacyjne i procesy lipoperoksydacji u bociana białego;
  – biochemiczne składniki surowicy bociana białego;
  – układ biało i czerwonokrwinkowy bociana białego.
 • Parametry hematologiczne i biochemiczne surowicy troci wędrownej Salmo trutta trutta w aspektach środowiskowych w okresie tarła.


Education

(Polski) Ukończył studia magisterskie na kierunku biologia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). Pracę magisterską pt. „Ugrupowania ptaków gniazdujących w czterech osiedlach wiejskich okolic Słupska w roku 1983” wykonał pod kierunkiem dr. Wojciecha Górskiego. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskał na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1995 roku, na postawie rozprawy pt. „Zmiany niektórych parametrów hematologicznych i biochemicznych u bażanta Phasianus colchicus torquatus w czasie wzrostu”. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Henryk Bieguszewski.
W latach 1986 – 2008 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (aktualnie Akademia Pomorska) w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Professional involvement

(Polski)

 • z prof. dr. hab. Ewą Kulczykowską z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W oparciu o jej laboratorium i doświadczenie badawcze wykonuje oznaczanie poziomu melatoniny i tyroksyny.
 • z dr. hab. Piotrem Kamińskim prof. UMK z Colegium Medicum w Bydgoszczy –  toksyczne metale ciężkie, biopierwiastki i enzymy antyoksydacyjne
 • prof. dr. hab. Sławomir Mroczkowski z Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy – badania genetyczne. Oznaczanie płci badanych ptaków jak i aberracji chromosomowych.
 • z prof. dr. hab. Leszkiem Jerzakiem z Katedry Ochrony Przyrody Uniwersytetu Zielonogórskiego połączenie fizjologicznych badań krwi bociana białego z ekologią tego gatunku.