Cooperation

The scientific researches undertaken at the Faculty are often realized in the cooperation with the scientific researchers of other institutes both foreign and domestic.

Foreign Colleges and Universities

 • University in Bremen, Prof. Andreas Wohltmann (Germany)
 • University in Turk, Dr Pekka Lehtinen (Finland)
 • Department of Physics, University of South Africa, Pretoria, Prof. Eduardo Reynhardtem, (South Africa)
 • Royal College of Surgeons in Ireland, Biology Division, Dublin, Dr Brendan Kavanagh (Ireland)
 • Moscow Pedagogical State University, Mocow, Prof. V. Konstantinov (Russia)
 • Idaho State University, Prof. Chuck Trost (USA)
 • Uniwersitat Potsdam, Poczdam, Prof. dr. hab. Dieter Wallschlaeger (Germany)
 • AO/ASIF Research Institute, Department of Polymers, Clavadelerstrasse, Davos, Prof. Sylwester Gogolewski (Swiss)
 • Wageningen University (Holand)

Domestic Colleges and Universities

 • Polska Akademia Nauk, Instytut Fizyki Molekularnej, Poznań
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej, Poznań
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Zakład Biochemii Lipidów
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
 • Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej
 • Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Uniwersytet Szczeciński
 • Katedra Biologii Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 • Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Biologii Stosowanej, Pracownia Biologii Człowieka – Uniwersytet Opolski
 • Zakład Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia Medyczna, Poznaniu
 • Zakład Cytobiochemii, Instytut Biochemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zakład Genetyki, Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Fundusz Stypendialny Polskiej Sieci, Biologii Komórkowej i Molekularnej, UNESCO/PAN
 • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
 • Klinika Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Katedra Chemii Akademii Rolniczej we Wrocławiu
 • Katedra Zoologii i Ekologii Akademii Rolniczej we Wrocławiu