dr Olaf Ciebiera

dr Olaf Ciebiera

Office: Campus A-8 Office 511
Phone: +48683287336
Email: o.ciebiera@wnb.uz.zgora.pl

Affiliation:

Academic position: Assistant professor


Education

(Polski) Ukończył studia na kierunku Biologia i Ochrona Środowiska o specjalności Ochrona Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania i profil badawczy związany z biologią i synekologią ptaków migrujących oraz ich pasożytów. Pracę magisterską wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Jerzaka pt. Wybrane elementy biologii okresu lęgowego populacji sroki (Pica pica) w Zielonej Górze w latach 2007 – 2009. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz ekspertyz i raportów środowiskowych. Współautor książki „Ochrona ptaków w mieście”. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Ochrony Przyrody WNB. Obronił rozprawę doktorską pt.: „Kleszcze (Acari: Ixodida) pasożytujące na ptakach (Aves) migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku”.