(Polski) Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sar

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH
zawiadamiają
O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Karoliny Sar
pt.: „Różnice wybranych alleli genów i wpływ toksycznych metali ciężkich na
mechanizmy antyoksydacyjne u ludzi z chorobą zwyrodnieniową stawów i dną
moczanową”
Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. nadzw.
(Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski)
Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz
(Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. n. med. Agata A. Filip
(I Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab.Grzegorz Węgrzyn
(Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się
24 października 2018 r. o godz. 10.00
w sali 115, w budynku Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)
ul. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra
z pracą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Zielonej Górze,
al. Wojska Polskiego 71
z recenzjami oraz streszczeniem rozprawy doktorskiej można zapoznać się na internetowej
stronie wydziału pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/doktoraty/obrony/
DZIEKAN
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Prof. dr hab. Beata Gabryś
Zielona Góra, 26.09.2018 r