>> NAJCENNIEJSZE PRZYRODNICZO MIEJSCA W ZIELONEJ GÓRZE <<

MAPA Z CENNYMI PRZYRODNICZO MIEJSCAMI
W ZIELONEJ GÓRZE (bez potencjalnych)

PRZECZYTAJ:

Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra. Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek. W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010. Z. Lewicki, K. Damczyk (red.). Zielona Góra: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 – (Biblioteka Monitoringu Środowiska) – s. 25-37.