Katedra Zoologii

Katedra Zoologii Kierownik katedry: Pracownicy SKEP – PUBLIKACJE KATEDRY Tematyka badawcza Systematyka i filogeneza roztoczy z grupy Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea) (prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland) Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Czytaj dalej…

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Ochrony Przyrody Kierownik katedry: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – biologiczne ekosystemów wodnych poddanych Czytaj dalej…

Katedra Biotechnologii

Katedra Biotechnologii Kierownik katedry:   Pracownia Biotechnologii Kierownik pracowni: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Metody biotechnologiczne, biologiczne i chemiczne syntezy nanocząstek metalicznych oraz charakterystyka nanomateriałów przy pomocy metod spektroskopowych Zastosowanie technik liposomowych do projektowania nowych postaci leków oraz charakterystyka otrzymanych układów przy Czytaj dalej…

Katedra Biochemii i Bioinformatyki

Katedra Biochemii i Bioinformatyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników jednostki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników Czytaj dalej…

Spotkanie organizacyjne

Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2016/2017 Wydział Nauk Biologicznych Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego odbędzie się 02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30 w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6 Obecność obowiązkowa

Plan studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2016/2017

BIOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH niestacjonarne drugiego stopnia stacjonarne biologia molekularna biologia środowiska niestacjonarne biologia molekularna biologia środowiska trzeciego stopnia BIOTECHNOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne  drugiego stopnia stacjonarne OCHRONA ŚRODOWISKA pierwszego stopnia stacjonarne niestacjonarne TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH drugiego Czytaj dalej…

Plan studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2015/2016

BIOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH niestacjonarne TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH drugiego stopnia stacjonarne biologia molekularna – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH biologia środowiska – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH niestacjonarne biologia molekularna biologia środowiska trzeciego stopnia BIOTECHNOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne – TABELA Czytaj dalej…