Katedra Zoologii

Katedra Zoologii Kierownik katedry: Pracownicy SKEP – PUBLIKACJE KATEDRY Tematyka badawcza Systematyka i filogeneza roztoczy z grupy Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea) (prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland) Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Czytaj dalej…

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Ochrony Przyrody Kierownik katedry: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – biologiczne ekosystemów wodnych poddanych Czytaj dalej…

Katedra Biotechnologii

Katedra Biotechnologii Kierownik katedry:   Pracownia Biotechnologii Kierownik pracowni: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych (Katedra Biotechnologii) Otrzymywanie nowych materiałów mających zastosowanie w teranostyce poprzez opracowanie metod syntezy nanocząstek Czytaj dalej…

Katedra Biochemii i Bioinformatyki

Katedra Biochemii i Bioinformatyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników jednostki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników Czytaj dalej…

Spotkanie organizacyjne

Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2016/2017 Wydział Nauk Biologicznych Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego odbędzie się 02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30 w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6 Obecność obowiązkowa