Konkurs na najlepszą pracę 2017

Pragnę uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Czytaj dalej…

Plan studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018

BIOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne niestacjonarne drugiego stopnia stacjonarne biologia molekularna biologia środowiska niestacjonarne biologia molekularna biologia środowiska trzeciego stopnia doktoranckie BIOTECHNOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne  drugiego stopnia stacjonarne OCHRONA ŚRODOWISKA pierwszego stopnia stacjonarne stacjonarne – w języku angielskim niestacjonarne drugiego stopnia Czytaj dalej…

Konkurs na projekty naukowe

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów Czytaj dalej…

Seminarium naukowe

W dniu 31 maja 2017 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. W programie: 1) Mgr Marta Choptiany – „Kształtowanie się symetrii i asymetrii morfologicznej, funkcjonalnej i sensorycznej u dzieci i młodzieży Czytaj dalej…