Konkurs na najlepszą pracę 2017

Pragnę uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Czytaj dalej…

Plan studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018

BIOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH niestacjonarne TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH drugiego stopnia stacjonarne biologia molekularna – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH biologia środowiska – TABELA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH niestacjonarne biologia molekularna biologia środowiska trzeciego stopnia doktoranckie BIOTECHNOLOGIA  pierwszego stopnia stacjonarne – Czytaj dalej…

Konkurs na projekty naukowe

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych ogłasza konkurs na projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów Czytaj dalej…

Seminarium naukowe

W dniu 31 maja 2017 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia. W programie: 1) Mgr Marta Choptiany – „Kształtowanie się symetrii i asymetrii morfologicznej, funkcjonalnej i sensorycznej u dzieci i młodzieży Czytaj dalej…