Zajęcia dla uczniów klas medycznych

Na naszym Wydziale, w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, prowadzone są zajęcia dla uczniów klas medycznych MED+ z IV-go Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Projekt ten obejmuje cykl zajęć z chemii, biologii i fizyki, których realizację zaplanowano Czytaj dalej…

Zgłoś się do programu pilotażowego

Spotkanie w sprawie Legii Akademickiej Legia Akademicka to uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej program skierowany do studentów. Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem Czytaj dalej…

Uwaga, studenci!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW   GRUPY:    21BT-MA-SD   21O-OZN-SD    31WF –SP17/18   31WF –NP17/18 Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim 2019/2020 realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład). W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z Czytaj dalej…