Zajęcia zdalne obowiązkowe

UWAGA! W okresie zawieszenia kształcenia na uczelniach w związku z COVID-19 zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Uniwersytecie Zielonogórskim, realizowane są wykorzystaniem dostępnych metod i technik kształcenia na odległość. Lista prowadzonych zajęć w formie e-learningu Informację Czytaj dalej…

Uwaga Studenci!

Premier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w dziekanacie https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

Pilny komunikat

Zielona Góra, 2020-03-11 komunikat nr 5/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego: §1 1. Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje Czytaj dalej…

Komunikat Rektora

W nawiązaniu do bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 opublikowanych pod adresem https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-38-warszawa-2-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/ oraz 1. Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 28-02-2020 r.; 2. Komunikatu Kanclerza z Czytaj dalej…

Komunikat Dziekana

Informuję, że w związku z wyborami do Kolegium Elektorów i Senatu UZ w dniu 3 marca 2020 r. ogłaszam godziny dziekańskie od godz. 11.0 do godz. 17.00 dla studentów i pracowników Wydziału Nauk Biologicznych. Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. dr Czytaj dalej…