dr inż. Agnieszka Mirończyk

dr inż. Agnieszka Mirończyk

Biuro: bud. A-8 p. 209
Telefon: +48683283042
Email: a.mironczyk@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

 • 1999 rok- magister inżynier na kierunku biotechnologia w zakresie chemia środowiska, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 • 2007 rok- doktor nauk chemicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej


Zainteresowania i profil badawczy

 • Nanobiotechnologia – prace badawcze nad nowymi funkcjonalnymi nanomateriałami do celów medycznych oraz do ochrony środowiska
 • synteza biologiczna nanocząstek złota i funkcjonalizacja ich powierzchni
 • charakterystyka nanomateriałów metodami fizykochemicznymi
 • badania katalitycznej aktywności stabilizowanych nanocząstek złota.

Przebieg pracy zawodowej

 • 1999–2002 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Zakład Chemii, asystent
 • 2000–2007 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej
 • 2002–2007 – Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska, asystent
 • od 2007 – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biotechnologii, adiunkt

Prowadzone kierunki

(English)

 • General and inorganic chemistry
 • Organic chemistry
 • Physical chemistry
 • Instrumental Analysis
 • Nanobiotechnology

Współpraca

 • Wydział Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
 • Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Park Naukowo-Technologiczny Zielona Góra