Akcja Wsparcia Akademickiego

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w praktykach w ramach Akcji Wsparcia Akademickiego (AWA). Akcja ta polega na możliwości realizacji zajęć / części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

Baza aktualnych ofert znajduje się na stronie Biura Karier:
http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?oferty-praktyk-awa

Sprawę zaliczenia zajęć/części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych / praktyk zawodowych reguluje Zarządzenie Rektora nr 235 z 14 grudnia 2020 r. https://ap.uz.zgora.pl:4452/skeduz/docs/F-926576877.pdf

Całość na: https://www.uz.zgora.pl/ap/