dr Anna Timoszyk

dr Anna Timoszyk

Biuro: bud. A-8 p. 509
Telefon: +48683287335
Email: a.timoszyk@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku fizyka, specjalność nauczycielska, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Pracę magisterską, pt „Funkcje korelacji dla wybranych modeli reorientacji molekularnych”, wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Latanowicz. Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki uzyskała w roku 2006 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy, pt „Badanie wpływu kwasu poli[2,8-([N-acetyloneuraminowego]) na modelowe błony biologiczne metodą jedno- i dwuwymiarowej Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Lidii Latanowicz.Zainteresowania i profil badawczy

1. Nanostruktury lipidowe – nowe postaci leków (liposomy):

 • cele tworzenia nowoczesnych postaci leków i metody ich formowania
 • metody ukierunkowanego dostarczania leków liposomowych
 • zastosowanie leków liposomowych w terapii przeciwnowotworowej
 • poszukiwanie substancji aktywnych pochodzenia roślinnego o działaniu cytotoksycznym

2. Metody magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

3. Modelowanie procesów biologicznych:

 • modele matematyczne ukierunkowanego dostarczania leków

4. Synteza biologiczna i charakterystyka nanocząstek złota:

 • poszukiwanie mikroorganizmów, ekstraktów roślinnych i substancji naturalnych syntezujących nanocząstki złota
 • charakterystyka własności optycznych, kształtu i rozmiaru oraz stabilności otrzymywanych nanocząstek złota (spektroskopia UV-VIS, fluorescencyjna, IR i Ramana oraz dynamiczne rozpraszanie światła (DLS), elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM) i mikroskopia sił atomowych (AFM))
 • funkcjonalizacja nanocząstek złota

Przebieg pracy zawodowej

W latach 1996 – 2000 pracowała w Zakładzie Biofizyki WSP im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, a od 2001 w Pracowni Biofizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Staże

 • 1997/1998 – staż naukowy w Katedrze Fizyki i Biofizyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz w Pracowni NMR Politechniki Wrocławskiej
 • 2001/2002 – staż naukowy w Pracowni Chemii Strukturalnej Kwasów Nukleinowych Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • 2004/2005 – staż naukowy w Pracowni NMR CBMiM PAN w Łodzi

Prowadzone kierunki

(English)

 • Physics for naturalists
 • Biophysics
 • Nanobiotechnology

Realizowane ważniejsze projekty

 • Zastosowanie wybranych substancji cytotoksycznych w postaci leków liposomowych w hipertermii komórek nowotworowych

Współpraca

 • Pracownia NMR CBMiM PAN w Łodzi