Biologia

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia II stopnia (magisterskie)
    • biologia molekularna
    • biologia środowiska
  • studia III stopnia (doktoranckie)
  1. Plany studiów
  2. Opisy przedmiotów – Sylabusy → Sprawdź czego będziesz się uczyć!

Biologia, jako jedna z dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętych nauk biologicznych, przeżywa obecnie swój rozkwit. Wnosi stale nowe, ważne odkrycia dotyczące struktury i funkcjonowania organizmów, populacji oraz ekosystemów.  Rozwój nauk biologicznych ma także związek z postępem nauk medycznych, nauk rolniczych oraz w ochronie środowiska. Przyczynia się do udoskonalenia procesu leczenia ludzi i zwierząt, metod hodowli roślin i zwierząt, technik stosowanych w badaniach biochemicznych i genetycznyc, sposobów wykorzystania gospodarczego mikroorganizmów, jak również narzędzi służących poprawie jakości środowiska naturalnego.
Kandydat na studia biologiczne powinien wykazywać zainteresowanie naukami biologicznymi, naukami o ziemi (geologia i geografia), a także mieć dobre podstawy w zakresie nauk matematyczno-fizycznych oraz chemicznych.