Oferta ogólnouczelniana

Informacja dla studentów grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład). W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni Czytaj dalej…

Ewaluacja procesu kształcenia

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom Czytaj dalej…

Wilki w Zielonej Górze

Fotopułapka zarejestrowała watahę wilków na Jędrzychowie w Zielonej Górze. – Nagranie powstało w sobotę, 21 stycznia – mówi autor nagrania Rico Thierbacha, właściciel firmy Hubertus Collection oraz myśliwy. – Wilki są wszędzie wokół nas. Nie trzeba się jednak obawiać ich Czytaj dalej…

Nasi wygrali

Zespół złożony z pracowników i doktorantów Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, znalazł się wśród najlepszych zespołów w Polsce i  zajął drugie miejsce w konkursie Quarry Life Award 2016. Sukces ten to duża satysfakcja i dodatkowo 3 tys. euro. Równolegle z Czytaj dalej…