Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Nowakowskiego

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO zawiadamia O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgra inż. Krzysztofa Nowakowskiego „Uwarunkowania środowiskowe kształtujące populację borsuka Meles meles w lasach gospodarczych zachodniej Polski”   Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś (Instytut Nauk Biologicznych, Czytaj dalej…

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Drodzy Studenci pierwszych i ostatnich lat studiów, Rozpoczęła się pierwsza edycja ogólnouniwersyteckiego projektu badawczego dotyczącego warunków i jakości kształcenia oraz sytuacji zawodowej studentów naszej uczelni. Uzyskane wyniki pozwolą na lepsze zrozumienie postaw studentów wobec Uniwersytetu Zielonogórskiego i pomogą w planowaniu dalszego Czytaj dalej…

Uwaga! Dzień wolny!

Drodzy studenci Wydziału Nauk Biologicznych, Informuję, że wygraliście, w swojej grupie, nagrodę w akcji „Oceń Belfra”. Jest nią ustanowiony przez Rektora UZ dzień wolny od zajęć dydaktycznych, który przypada na 23 maja 2022 roku. W imieniu Władz Dziekańskich dziękuję za Czytaj dalej…

Wesołego Alleluja!

Niechaj nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem wewnętrznego spokoju, nadziei, radości oraz źródłem sił, zdrowia i energii do realizacji ważnych planów i spełnienia marzeń.   Pogodnych wiosennych Świąt Wielkanocnych życzą Władze WNB, INB i ISTiŻ Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uwaga! Erasmus+

Spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią mgr Martą Szafrańską-Winiecką z Działu Współpracy z Zagranicą, które odbędzie się 6.04 o godzinie 12.00 w sali 221 A-8. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału Czytaj dalej…

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Oszkinis-Golon

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORSKA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO zawiadamia O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Małgorzaty Oszkinis-Golon „Zróżnicowanie flory i roślinności makrofitów na tle warunków siedliskowych zbiorników powyrobiskowych Łuku Mużakowskiego” Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak (Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Czytaj dalej…

Seminarium naukowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe organizowane  przez Katedrę Biotechnologii, które odbędzie się on line 9 marca 2022 roku o godz. 11.30-13.00. Seminarium przedstawi dr Filip Janiak z School of Life Sciences, University of Sussex na temat : Nietelecentryczna mikroskopia dwufotonowa Czytaj dalej…