Akcja ewaluacja 2020!

Rektor i Parlament Studencki zapraszają do udziału w konkursie AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (XII) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia Czytaj dalej…

Zajęcia dla uczniów klas medycznych

Na naszym Wydziale, w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, prowadzone są zajęcia dla uczniów klas medycznych MED+ z IV-go Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. Projekt ten obejmuje cykl zajęć z chemii, biologii i fizyki, których realizację zaplanowano Czytaj dalej…

Uwaga, studenci!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW   GRUPY:    21BT-MA-SD   21O-OZN-SD    31WF –SP17/18   31WF –NP17/18 Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim 2019/2020 realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład). W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z Czytaj dalej…

Stypendia

UWAGA STUDENCI!!! Decyzje stypendium socjalnego, specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów będą wydawane od 20.11.2019 (środa) w godzinach: 10.00 – 13.00  w  pok. nr 122