Uwaga konkurs!

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom Czytaj dalej…

Spotkanie organizacyjne

Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2016/2017 Wydział Nauk Biologicznych Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego odbędzie się 02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30 w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6 Obecność obowiązkowa

Oferta ogólnouczelniana

Informacja dla studentów grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład). W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni Czytaj dalej…