Zasady funkcjonowania Dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 1.06.2020 na Wydziale Nauk Biologicznych

Zasady funkcjonowania Dziekanatu oraz sekretariatu Dziekana od 1.06.2020 na Wydziale Nauk Biologicznych W związku z przywróceniem z dniem 25.05.2020 r. możliwości świadczenia pracy przez pracowników na terenie Uczelni wprowadza się następujące zasady obsługi studentów, doktorantów i innych interesantów przez dziekanat Czytaj dalej…

Stypendium

UWAGA   STUDENCI !!! Decyzje stypendium socjalnego, specjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów będą wydawane od 23.11.2017 (czwartek) w godzinach: 10.00 – 13.30  w  pok. nr 121 Przypominamy, że zgodnie z § 7 ust.2  Regulaminu pomocy materialnej, student/doktorant zobowiązany jest Czytaj dalej…

Uwaga konkurs!

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (IX) edycja ewaluacji procesu kształcenia. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom Czytaj dalej…

Spotkanie organizacyjne

Dla studentów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach z Wychowania Fizycznego w semestrze letnim 2016/2017 Wydział Nauk Biologicznych Informujemy, że zebranie organizacyjne dotyczące Wychowania Fizycznego odbędzie się 02.03.2017 r. (czwartek) godz. 11:30 w Hali Sportowej przy ul. Szafrana 6 Obecność obowiązkowa

Oferta ogólnouczelniana

Informacja dla studentów grupy 21B-BM-SD;  21BT-SD, 21O-OZN-SD Zgodnie z obowiązującym planem studiów w semestrze letnim realizowany będzie obowiązkowy przedmiot wybieralny z oferty  ogólnouczelnianej (wykład). W systemie Dziekanat udostępniono zakładkę umożliwiającą Państwu zapisy na przedmiot z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni Czytaj dalej…