Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych

Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych     Dziedziczne anemie hemolityczne są różnorodną grupą schorzeń, których przyczyną są często unikatowe dla wybranych rodzin mutacje. W populacji północnoeuropejskiej dominują przypadki dziedzicznej sferocytozy. Głównym celem realizowanych prac badawczych jest analiza podstaw molekularnych przypadków anemii hemolitycznych Czytaj dalej…

Katedra Biochemii i Bioinformatyki

Katedra Biochemii i Bioinformatyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników jednostki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników Czytaj dalej…