Katedra Zoologii

Katedra Zoologii Kierownik katedry: Pracownicy SKEP – PUBLIKACJE KATEDRY Tematyka badawcza Systematyka i filogeneza roztoczy z grupy Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea) (prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland) Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Czytaj dalej…

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Ochrony Przyrody Kierownik katedry: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – biologiczne ekosystemów wodnych poddanych Czytaj dalej…

Katedra Biotechnologii

Katedra Biotechnologii Kierownik katedry:   Pracownia Biotechnologii Kierownik pracowni: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Metody biotechnologiczne i chemiczne w syntezie nanomateriałów i biomateriałów oraz analityka wybranych produktów naturalnych (Katedra Biotechnologii) Otrzymywanie nowych materiałów mających zastosowanie w teranostyce poprzez opracowanie metod syntezy nanocząstek Czytaj dalej…