Wychowanie Fizyczne

Wychowanie Fizyczne studia I stopnia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne) specjalność nauczycielska: instruktor piłki siatkowej, instruktor piłki ręcznej, instruktor pływania studia II stopnia (magisterskie stacjonarne i niestacjonarne) specjalność nauczycielska: aktywność ruchowa seniorów, trener personalny, żywienie i suplementacja w sporcie. Plany studiów Czytaj dalej…

Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych

Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych     Dziedziczne anemie hemolityczne są różnorodną grupą schorzeń, których przyczyną są często unikatowe dla wybranych rodzin mutacje. W populacji północnoeuropejskiej dominują przypadki dziedzicznej sferocytozy. Głównym celem realizowanych prac badawczych jest analiza podstaw molekularnych przypadków anemii hemolitycznych Czytaj dalej…

Katedra Zoologii

Katedra Zoologii Kierownik katedry: Pracownicy SKEP – PUBLIKACJE KATEDRY Tematyka badawcza Systematyka i filogeneza roztoczy z grupy Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea) (prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, dr Elżbieta Roland) Trombidia = „Parasitengona terrestria” (Acari: Actinotrichida: Czytaj dalej…

Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Ochrony Przyrody Kierownik katedry: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – biologiczne ekosystemów wodnych poddanych Czytaj dalej…

Katedra Biotechnologii

Katedra Biotechnologii Kierownik katedry:   Pracownia Biotechnologii Kierownik pracowni: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Metody biotechnologiczne, biologiczne i chemiczne syntezy nanocząstek metalicznych oraz charakterystyka nanomateriałów przy pomocy metod spektroskopowych Zastosowanie technik liposomowych do projektowania nowych postaci leków oraz charakterystyka otrzymanych układów przy Czytaj dalej…

Katedra Biochemii i Bioinformatyki

Katedra Biochemii i Bioinformatyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Molekularne podstawy zmienności organizmów Molekularne podstawy dziedzicznej sferocytozy z terenu zachodniej Polski Metody topologiczne i bioinformatyczne biologii molekularnej Rola spektryny w formowaniu synaps immunologicznych Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników jednostki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki

Katedra Mikrobiologii i Genetyki Kierownik katedry: Pracownicy Tematyka badawcza Analizy zróżnicowania genetycznego komensalnych Escherichia coli w różnych środowiskach bytowania Konstrukcja schematu metod molekularnych służących ocenie różnorodności genetycznej szczepów Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk Aparatura Dydaktyka Kursy realizowane przez pracowników Czytaj dalej…