dr Artur Wandycz

Wybrane publikacje Andrzej Malinowski, Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Aleksander Stuła, Artur Wandycz, 2005, Dziecko lubuskie, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 331 s. ISBN: 83-89712-87-3 Artur Wandycz, 2006, Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i inne uczniów wiejskich gimnazjów, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (Sectio D Czytaj dalej…

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Wypromowani doktorzy: dr Marcin Bocheński dr Paweł Czechowski. dr Olaf Ciebiera dr Ireneusz Kaługa dr Andżelina Łopińska dr Justyna Chachulska dr Ewa Burda Doktoranci (otwarty przewód): mgr Łukasz Czajka mgr Małgorzata Oszkinis-Golon