Katedra Ochrony Przyrody

Katedra Ochrony Przyrody Kierownik katedry: Pracownicy TEMATYKA BADAWCZA Strategie ochrony bioróżnorodności w różnych środowiskach Bocian biały Ciconia ciconia jako gatunek wskaźnikowy jakości środowiska Wybrane właściwości biologiczne człowieka a warunki środowiska przyrodniczego i społecznego Procesy hydrologiczno – biologiczne ekosystemów wodnych poddanych Czytaj dalej…

dr Artur Wandycz

Wybrane publikacje Monografie Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Artur Wandycz, 2021, Uwarunkowania zmian zachodzących w dojrzewaniu biologicznym (płciowym) dziewcząt województwa lubuskiego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. ss.124. ISBN: 9788378424581. Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, 2019, Dziecko lubuskie. Poziom rozwoju Czytaj dalej…

prof. dr hab. Leszek Jerzak

Wypromowani doktorzy: dr Marcin Bocheński dr Paweł Czechowski. dr Olaf Ciebiera dr Ireneusz Kaługa dr Andżelina Łopińska dr Justyna Chachulska dr Ewa Burda dr Małgorzata Oszkinis-Golon Doktoranci (otwarty przewód): mgr Łukasz Czajka