Czekamy na Wasze zdjęcia

Szanowni Państwo,

W ramach Festiwalu Nauki 2017, nasz Wydział planuje zorganizowanie wystawy fotografii, zatytułowanej „Przyrodnicza podróż przez kontynenty”. W założeniu autorami prac mają być pracownicy WNB oraz studenci (szczególnie zagraniczni).

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wersji elektronicznej zdjęć, w rozdzielczości umożliwiającej druk wielkoformatowy, na adres: kwalinska2@gmail.com

Zdjęcie proszę opatrzyć krótkim komentarzem.

Termin nadsyłania prac: 1 maja 2017.

Z poważaniem
Krystyna Walińska – koordynator wydziałowy FN 2017