Dla studentów pierwszego roku 2020/2021

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ADAPTACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU 2020/2021

nazwa kierunku data godzina nr sali opiekun
Biologia 02.10.2020 11.00 s. 219

budynek A-8

Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1

dr Anna Wróblewska-Kurdyk
Biotechnologia 02.10.2020 9.30 s.115

budynek A-8

Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1

dr Iwona Sergiel
Wychowanie Fizyczne 02.10.2020 12.00 s.115

budynek A-8

Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1

mgr Bartek Hes
Turystyka i rekreacja 02.10.2020 9.00 s. 219

budynek A-8

Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1

dr Agnieszka Gandecka

 

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa przypominamy o zasadach obowiązujących w czasie pandemii:

 

  • należy dezynfekować ręce (dozownik jest dostępny przy wejściu do budynku),
  • w obiektach Uczelni należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice),
  • podczas zajęć należy używać maseczki lub przyłbicy i zachowywać dystans społeczny (2 m.),
  • każda osoba w miarę możliwości powinna korzystać z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.