dr Dmytro Iakushenko

dr Dmytro Iakushenko

Biuro: bud. A-8 p. 518
Telefon: +48683282557
Email: d.iakushenko@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończył studia na kierunku biologia w zakresie specjalności botanika na Wydziale Biologii Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Pracę magisterską  pt „Szata roślinna projektowanego Korostysziwskogo parku narodowego” wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jurija Wojtiuka w Katedrze Botaniki. W latach 2001 – 2004 doktorant w Instytucie Botaniki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie ekologii uzyskał na Wydziale Biologii Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie na podstawie rozprawy pt. „Ekosystemy Polesia Żytomieskiego: klasyfikacja, przestrzenne zróżnicowanie, ochrona” wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Yakova Didukha.Zainteresowania i profil badawczy

Zróżnicowanie marginalnych układów na różnych poziomach organizacji roślinności:

 • Zróżnicowanie i osobliwości ekologiczne marginalnych ziołoroślowych zbiorowisk ciepłolubnych okrajków klasy Trifolio-Geranietea sanguinei;
 • Syntaksonomia wybranych klas roślinności na obszarze Europy Wschodniej: Mulgedio-Aconitetea, Ammophiletea, Koelerio-Corynephoretea;

Ekologia wybranych grup roślin:

 • Inwazyjne gatunki w ekosystemach wodnych;
 • Chronione gatunki roślin naczyniowych Ukrainy;
 • Zbiorowiska ramienic (klasa Charetea fragilis);

Przebieg pracy zawodowej

 • Od listopada 2004 do czerwca 2006: młodszy pracownik naukowy Zakłady Ekologii fitosystemów Instytutu Botaniki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 • Od czerwca 2006 do lutego 2010: pracownik naukowy w tym że Zakładzie
 • Od lutego 2010 – obecnie: adiunkt Katedry Botaniki i Ekologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prowadzone kierunki

 • Ochrona środowiska – Fitosocjologia
 • Biologia – Botanika

Realizowane ważniejsze projekty

 • Przegląd roślinności Europy
 • Organizacja strukturalna ekotonowych okrajkowych zbiorowisk Polesia Ukrainy
 • Zmienność genomu cpDNA gatunków rodzaju Quercus Prawobrzeżnego Polesia (Ukraina)

Współpraca

Katedra Botaniki Instytutu Biologii i Medycyny Narodowego Uniwersytetu Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina