Studia

Plan studiów

Sprawozdania

Doktoranci UZ zobowiązani są do składania semestralnych sprawozdań z postępów swoich prac.
Dodatkowo, pod koniec roku akademickiego, należy złożyć roczne zaświadczenie z postępu prac.

Oba druki należy kierować do właściwego kierownika studiów. Dokumenty wymagają odręcznego podpisu, więc należy składać je w formie drukowanej.

Wzory w/w dokumentów znajdują się poniżej.


Inne wnioski i podania


Projekty naukowe w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2017r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanymi, służących rozwojowi młodych naukowców (którzy nie ukończyli 35-ego roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich.