dr inż. Dżamila Bogusławska

dr inż. Dżamila Bogusławska

Biuro: bud. A-26 p. 110
Telefon: +48683287381
Email: d.boguslawska@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku Technologia Żywności ( specjalności Biotechnologia) na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę magisterską, pt.: „Czynniki środowiskowe wpływające na produkcję diwercyny” realizowała pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Grajka w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biochemia został jej nadany przez Radę Naukową Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: „Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów zachodniej Polski” wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra F. Sikorskiego.Zainteresowania i profil badawczy

 • Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzicznej sferocytozy
 • Analiza struktury i funkcji szkieletu błony komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem
  błony erytrocytów

Przebieg pracy zawodowej

(English)

 • 02/2000 – 08/2002    Assistant, Institute of Biotechnology and Environmental Protection, WSP of Zielona Góra, Poland
 • 09/2002 – 08/2006    Assistant, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering, University of Zielona Góra, Poland
 • 08/2006 – 08/2007    Assistant professor, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering , University of Zielona Góra, Poland
 • 09/2007 – present    Assistant professor, Faculty of Biological Sciences, University of Zielona Góra, Poland

Prowadzone kierunki

(English)

 • Biochemistry
 • Biological Molecules Labeling Techniques

Współpraca

Współpraca w ramach badań nad analizą struktury i funkcji szkieletu błony komórkowej:

 • Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski,
 • Inserm Paryż (Francja) (w ramach projektu POLONIUM nr 7843/R09/R10)

Współpraca w ramach badań nad podstawami molekularnymi anemii hemolitycznych:

 • Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych, Szpital Wojewódzki w Legnicy
  Oddział Wewnętrzny, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
  IBB PAN Warszawa (Minigranty nr G04, G 04-2 i G22)
 • Członek zespołu badawczego Laboratorium Referencyjnego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie diagnostyki dziedzicznej sferocytozy, Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska UZ (2005, 2006)

Wykaz grantów realizowanych ze środków zewnętrznych

 • NCN OPUS3 nr DEC 2012/05/B/NZ5/01464 Próba określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPP1, Uniwersytet Zielonogórski, kierownik, 2013-2016.
 • KBN Grant nr NN 301 161 435: Rola palmitoilacji w tworzeniu tratw w błonie erytrocytów. Badania w układach modelowych, na erytrocytach osób zdrowych
  oraz na komórkach pacjentów z nieznaną anemią hemolityczną
  Uniwersytet Wrocławski, wykonawca, 2009-2011
 • Grant na wymianę osobową Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM
  (nr 7843/R09/R10) wykonawca, 2009-2010
 • IBB PAN Warszawa Minigrant nr G22 – Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z jednoczesnym ubytkiem białek błony erytrocytów
  u pacjentów pochodzących z terenów zachodniej Polski
  Uniwersytet Zielonogórski, kierownik, 2009-2010
 • KBN Grant Promotorski  nr 2 PO5A 081 26  Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny pochodzących z terenów zachodniej Polski  – Uniwersytet Zielonogórski, wykonawca, 2006.
 • IBB PAN Warszawa  „Minigranty nr G04 i G04-2”– Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem ankiryny u pacjentów pochodzących z terenów zachodniej Polski Uniwersytet Zielonogórski, kierownik, 2003, 2005

Staże naukowe:

 • Dania, Kopenhaga, Alfred Jørgensen Laboratory Ltd., szkolenie z zakresu mikrobiologii fermentacyjnej, kwiecień 1997 r.
 •  stypendium naukowe przyznane przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej
  z Wiednia (IAEA) i FAO finansujące udział w kursie szkoleniowym pt.: „4th IAEA/FAO Molecular Biology and PCR (diagnostic) Training Course”, który odbył się w dniach 14.05-19.06.2005 r. w Pretorii (Republika Południowej Afryki, University of Pretoria, Microbiology Department).