dr inż. Elżbieta Heger

dr inż. Elżbieta Heger

Biuro: bud. A-26 p. 110
Telefon: +48683287381
Email: e.heger@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia ze specjalnością Biotechnologia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę magisterską pt.: „Zastosowanie oligonukleotydowych sond molekularnych
w analizie materiału genetycznego człowieka, zwierząt i roślin” zrealizowała pod kierunkiem
prof. dr hab. Ryszarda Słomskiego w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie Biochemia uzyskała decyzją Rady Naukowej Instytutu Biochemii
i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt.: „Próba identyfikacji mutacji leżących u podstaw kilku przypadków dziedzicznych anemii hemolitycznych” zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra F. Sikorskiego.Zainteresowania i profil badawczy

 • Struktura i funkcja szkieletu błonowego erytrocytu
 • Regulacja ekspresji genów erytroidalnych
 • Podstawy molekularne dziedzicznych anemii hemolitycznych

Współpraca

Współpraca w ramach badań nad analizą struktury i funkcji szkieletu błony komórkowej:

 • Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski,
 • Inserm Paryż (Francja) (w ramach projektu POLONIUM nr 7843/R09/R10)

Współpraca w ramach badań nad podstawami molekularnymi anemii hemolitycznych:

 • Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych, Szpital Wojewódzki w Legnicy
 • Oddział Wewnętrzny, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
 • IBB PAN Warszawa (Minigranty nr G04, G 04-2 i G22)
 • Członek zespołu badawczego Laboratorium Referencyjnego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie diagnostyki dziedzicznej sferocytozy (HS), Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska UZ (2005, 2006)

Wykaz grantów realizowanych ze środków zewnętrznych

 • Grant na wymianę osobową Programu Działań Zintegrowanych POLONIUM
  (nr 7843/R09/R10) wykonawca, 2009-2010
 • KBN Grant Promotorski nr 2 PO5A 098 28  Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z defektem bialka przenoszącego aniony pochodzących z terenów zachodniej Polski  –Uniwersytet Zielonogórski, wykonawca, 2008
 • IBB PAN Warszawa  „Minigranty nr G03 i G03-2”– Podstawy molekularne kilku przypadków dziedzicznej sferocytozy (HS) związanych z ubytkiem białka 4.2 u pacjentów pochodzących z terenów zachodniej polski Uniwersytet Zielonogórski, kierownik dr Elżbieta Heger, 2003, 2006
 • IBB PAN Warszawa  „Minigrant nr G10” – Podstawy molekularne rzadkich przypadków anemii hemolitycznej związane z ubytkiem białka 4.2 i stomatyny. Uniwersytet Zielonogórski,
  kierownik dr Elżbieta Heger, 2006.