dr Elżbieta Roland

dr Elżbieta Roland

Biuro: bud. A-8 p. 508
Telefon: +48683287871
Email: e.roland@wnb.uz.zgora.pl

Przynależność:

Stanowisko na uczelni: Prodziekan ds. Dydaktyki,
Adiunkt


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biologia w zakresie specjalności biologia środowiskowa na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę magisterską, pt. „Rozwój wegetatywny i generatywny sosny pospolitej Pinus silvestris L. w warunkach stresu ekologicznego” wykonała pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Przybylskiego w Katedrze Ekologii Roślin UŚ. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii-zoologii uzyskała na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. “Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) Finlandii” wykonanej pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Gabrysia.
Oprócz pracy naukowej zaangażowana jest w działalność propagującą ochronę przyrody i środowiska. Aktywnie działa w Polskim Klubie Ekologicznym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika – sekcja Dydaktyka Biologii oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “proNatura”.Zainteresowania i profil badawczy

  • taksonomia, filogeneza, ekologia, zoogeografia i biologia roztoczy (Acari) z grupy Parasitengona terrestria (nadrodziny: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea)
  • edukacja przyrodnicza i ekologiczna społeczeństwa

Realizowane ważniejsze projekty

  • „Ochrona najcenniejszych miejsc rozrodu płazów w krajobrazie kulturowym województwa lubuskiego”
  • „Nietoperz – anioł czy demon? – rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej”
  • „Życie pod stopami” – projekt edukacyjny
  • Program edukacji ekologicznej społeczeństwa dla „LGD – Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior”.

Współpraca

  • Instytut Biologii – Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu