Seminarium naukowe

W dniu 8 kwietnia 2019 r., odbędzie się seminarium naukowe poprzedzające otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia.

W programie:

  • mgr Katarzyna Bilińska: „Znaczenie ekspresji białek z rodziny APP oraz fragmentów ich regulowanej proteolizy w funkcjonowaniu neuronów drogi węchowej myszy (Mus musculus)”
  • mgr Agnieszka Woźniak: „Fizjologiczne funkcje białek z rodziny prekursorowego białka amyloidowego (APP) w układzie węchowym myszy (Mus musculus)”

 

godz. 11.00, sala 115, budynek Wydziału Nauk Biologicznych (A-8)

  1. prof. Z. Szafrana 1, Zielona Góra