dr Ewa Bok

dr Ewa Bok

Biuro: bud. A-26 p. 114
Telefon: +48683287333
Email: e.bok@wnb.uz.zgora.pl


Wykształcenie i rozwój naukowy:

Ukończyła studia na kierunku biotechnologia w zakresie specjalności biotechnologia białek i peptydów na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę licencjacką pt. „Proteasomy – giganty proteolityczne” oraz pracę magisterską pt. „Izolacja, oczyszczanie i wstępna charakterystyka inhibitora z nasion konopi Cannabis sativa” wykonała pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Wilusza. Staż absolwencki odbyła w Zakładzie Farmakologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemii uzyskała na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. „Funkcje domeny wiązania ankiryny spektryny nieerytrocytarnej i erytrocytarnej” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandra F. Sikorskiego. W roku 2007 pracowała w Zakładzie Immunochemii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W marcu 2008 r. rozpoczęła pracę w Katedrze Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.Zainteresowania i profil badawczy

  • Czynniki kształtujących strukturę genetyczną komensalnych Escherichia coli u różnych gatunków ssaków
  • Rozpowszechnienie antybiotykooporności wśród bakterii Escherichia coli pochodzących z różnych środowisk
  • Oddziaływania białek szkieletu komórkowego i błonowego z lipidami

Realizowane ważniejsze projekty

  • Wykorzystanie metod molekularnych w analizie porównawczej zróżnicowania genetycznego E.coli u różnych gatunków zdrowych ssaków.
  • Genetyczne markery patogenności u komensalnych Escherichia coli
  • Ocena relacji pomiędzy występowaniem genów patogenności a ich ekspresją u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych gospodarzy

Współpraca

  • Zakład Technologii Wody i Ścieków, Politechnika Gdańska
  • Zakład Cytobiochemii, Uniwersytet Wrocławski